SRPSKA ASOCIJACIJA SNIMATELJA (SAS) je neprofitno, umetničko, strukovno i edukativno udruženje građana koje okuplja vodeće direktore fotografije u Srbiji.

Ciljevi Asocijacije su unapređenje umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima stvara srpska kinematografija.

Srpska asocijacija snimatelja je članica IMAGO, Evropske Federacije direktora fotografije.

Prijem SAS u IMAGO je zasnovan na usaglašenosti kriterijuma i normativnih akata primenjenih pri osnivanju Srpske asocijacije sa Evropskim normama u toj oblasti, kao i ostvarenih rezultata u radu.