108514_300x300Vreme u kome stvaraju savremeni autori vizelnih narativa je doba izuzetno ubrzanog razvoja novih tehnologija koje su omogućile široku demokratizaciju medija masovne komunikacije.

Dostupnost tehnologije i medija je omogućila razvoj novih oblika vizuelne naracije ali je ujedno i otvorila prostor za lutanje u potrazi za adekvatnim izrazom. Savremena sredstva su omogućila razvoj niza novih estetika ali nisu isključila potrebu za promišljanjem izbora metoda vizuelne naracije.

Scena na kojoj deluju autori slike je i u Srbiji deo istog globalnog procesa pa je stoga izuzetno raznovrsna, kao i spektar estetika za koje su se autori slike opredelili.

Postulati na kojima je zasnovano postojanje Srpske asocijacije snimatelja podrazumevaju negovanje, unapredjenje i afirmaciju umetničkog stvaralaštva, širenje kulture vizuelne komunikacije i poboljšanje okruženja i profesionalnih standarda u kojima se stvara kinematografija Srbije.

Prvi nacionalni festival filmske slike omogućuje pregled postignuća autora slike u okviru narativnih struktura nastalih u prethodnoj godini u Srbiji ali ujedno i afirmaciju postulata na kojima je delovanje SAS zasnovano.

Predrag Bambić, predsednik SAS