Srpski festival snimateljskih ostvarenja

ČLAN 1. Opšte odredbe

„Slika u pokretu“ je domaći filmski festival koji se održava svake godine, tokom jeseni. Organizator je SAS (Srpaska Asocijacija Snimatelja), a glavni pokrovitelj je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Informacije o Festivalu se nalaze na sajtu SAS-a: www.sascine.rs
Cilj Festivala je vrednovanje i nagrađivanje rada direktora fotografije u filmovima domaće produkcije.
Festival traje 5 dana, u okviru kojih će biti prikazani filmovi proizvedeni u domaćoj produkciji između dva festivala.

ČLAN 2. Program

O programu Festivala „Slika u pokretu“ odluku donosi Selektor koga imenuje SAS. Program se sastoji od odabranih igranih i/ili dokumentarnih filmova prijavljenih za selekciju. Selektor mora biti član SAS-a, diplomirani filmski snimatelj. On, na osnovu viđenih filmova, vrši selekciju zvaničnog, takmičarskog programa.

ČLAN 3. Prijavljivanje filmova

Prijavu filmova za selekciju vrši direktor fotografije, odnosno producent filma. U obzir dolaze dokumentarni i igrani filmovi snimljeni 2015. i 2016. godine, odnosno između dva festivala.
Rok za prijavu filmova je 31.avgust 2016.godine.
Formular za prijavu se nalazi na sajtu SAS-a: www.sascine.rs
Prijavljeni filmovi moraju imati i titl na engleskom jeziku.
Jedan autor može prijaviti više svojih radova.

Selektor će, nakon odgledanih svih prijavljenih filmova, obavestiti autore odabranih filmova putem e-maila, faksa ili pisanim putem, najkasnije do 22.septembra 2016.
Uz film izabran za selekciju, potrebno je poslati sledeće:
1. Kratki sinopsis filma I najmanje 3 fotografije iz filma (mogu se slati E-mail-om),
2. Fotografija snimatelja i kompletna filmografija,
3. Promotivni materijal (press kit, plakati itd.).

Festival će navedene materijale koristiti za festivalski katalog, Internet prezentaciju i potrebe Press službe.

ČLAN 4. Nagrade

Festival „Slika u pokretu” ima 3 nagrade, dve u takmičarskom programu i nagradu za životno delo.
– Nagrada za najbolji snimateljski rad
– Nagrada za najboljeg snimatelja debitanta

Nagrada za celokupan opus dodeljuje se istaknutom direktoru fotografije na ceremoniji otvaranja festivala, dok se nagrade za najboljeg snimatelja i najboljeg snimatelja debitanta dodeljuju na zatvaranju festivala.
Svaka nagrada podrazumeva statuetu, umetnički rad, na kojoj se nalazi pločica sa imenom dobitnika.

ČLAN 5. Žiri

Žiri je međunarodni (jedan član iz Evrope/sveta, jedan iz zemalja regiona i jedan domaći snimatelj) i ima tri člana.
Rad Žirija definiše Pravilnik o radu Žirija – poseban dokument.
Članove Žirija bira Direktor Festivala uz saglasnost članova SAS-a.

ČLAN 6. Prateći programi

Tokom trajanja festivala biće organizovani strukovni skupovi u vidu Okruglog stola, panel diskusija, prezentacija i Master klasa istaknutih direktora fotografije iz Srbije i inostranstva.

ČLAN 6. Završne napomene

Stavke koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom biće razmatrane od strane organizatora Festivala, u skladu sa utvrđenim Pravilnikom. Svi učesnici festivala prihvataju ovaj Pravilnik.

Za SAS, Predrag Bambić, predsednik SAS-a

Beograd, avgust 2016.